STYRELSE

Kronprinsens Husarregementes Musikkår fungerar som en ideell förening (org.nr. 802514-5981) med ändamål att bevara minnet av militärmusiktraditionen vid Kronprinsens Husarregemente, K7 från 1878 med dagens förutsättningar. Här nedan finner du styrelseledamöterna.