ADMINISTRATION 

Musikkårschef

Fnj. Johanna Lundgren

Tel: +46 70-998 58 14

Musikdirektör

Ossian Edlund

Inspicient

Sgt. Magnus Grahn

Stf. musikkårschef

Fnj. Magnus Jacobsson

Tel: +46 70-791 39 87

PR-chef

Sgt. Theodor Stenkilsson

Tel: +46 70-228 18 47 

Chaufför

Sgt. Rolf Ludwig