MUSIKDIREKTÖR

För tillfället är positionen som dirigent och konstnärlig ledare för Kronprinsens Husarregementes Musikkår vakant. 

Förutvarande musikdirektörer

  • Nils Georg Strömberg (1878-1902)
  • Gottfrid Trobäck  (1902-1924)
  • Ernst Tinnerstedt (1924-1927)
  • Stig Rydqvist (1998-2012)
  • Ossian Edlund (2015-2020)