Beriden uppvisning å Malmö Ridklubb 2018.
Beriden uppvisning å Malmö Ridklubb 2018.

K7:s musikkår är en trumpetarkår ifrån Malmö, som spelar militärmusik till häst och till fots i uniform modell 1895.